1. Zarządzanie wizerunkiem organizacji
  1. I/1.Budowanie strategii komunikacji wewnętrznej
   1. I/1.1.Przygotowanie do zaprojektowania komunikacji wewnętrznej w firmie
    1. I/1.1.1.Diagnoza sytuacji komunikacyjnej w organizacji
   2. I/1.2.Projektowanie strategii komunikacji wewnętrznej
    1. I/1.2.1.Wyznaczanie celów
    2. I/1.2.2.Określanie grupy docelowej, czyli persony w procesie komunikacji
    3. I/1.2.3.Dobór właściwych narzędzi komunikacji wewnętrznej
    4. I/1.2.4.Plan komunikacji wewnętrznej
    5. I/1.2.5.Strategia komunikacji wewnętrznej jako formalny dokument
  2. I/2.Skuteczna kampania employerbrandingowa – jak zaplanować działania, które przyniosą oczekiwane rezultaty w organizacji?
   1. I/2.1.Wprowadzenie do Employer Brandingu
   2. I/2.2.Kampanie employerbrandingowe – formy, definicje, przykłady
   3. I/2.3.Etapy tworzenia i realizacji kampanii employerbrandingowej
 2. Zarządzanie rozwojem i talentami
  1. II/1.Zarządzanie procesami szkoleniowymi w organizacji
   1. II/1.1.Argumentacja biznesowa dla finansowania inwestycji rozwojowych
    1. II/1.1.1.Kontekst systemu HR Business Partnerów
    2. II/1.1.2.Kontekst rozłożenia procesu decyzyjnego w czasie
   2. II/1.2.Planowanie roczne szkoleń z budżetowaniem
    1. II/1.2.1.Potrzeby biznesowe punktem wyjścia do planowania szkoleń
    2. II/1.2.2.Różne typologie potrzeb szkoleniowych
    3. II/1.2.3.Analiza potrzeby szkoleniowej - uniwersalny schemat procesu analitycznego, przykładowe schematy i tabele
    4. II/1.2.4.Rozszerzona perspektywa analizy – wykorzystanie modelu HPI
  2. II/2.Talent Management jako element długoterminowej strategii personalnej
   1. II/2.1.Talent Management – projekt, proces czy długofalowa i przemyślana strategia działania?
   2. II/2.2.Przygotowanie programu zarządzania talentami w organizacji
    1. II/2.2.1.Definiowanie precyzyjnych celów dla programu talentowego
    2. II/2.2.2.Zrewiduj strategię biznesową oraz określ cele i priorytety dla Twojej organizacji
    3. II/2.2.3.Zidentyfikuj luki – czego brakuje, aby skutecznie zmierzyć się z tymi wyzwaniami?
    4. II/2.2.4.Zdefiniuj cele i priorytety do realizacji po stronie HR oraz przejdź do projektowania programu talentowego
   3. II/2.3.Skuteczny proces sukcesji talentów w organizacji
    1. II/2.3.1.Case study – nie ma sukcesu bez sukcesji
    2. II/2.3.2.Kompetencje wskazujące na potencjał liderski
    3. II.2.3.3.Przykład wywiadu behawioralnego z talentem
    4. II/2.3.4.Formularz zgłoszeniowy do programu talentowego
    5. II/2.3.5.Przykładowa komunikacja programu talentowego
 3. Rekrutacja i onboarding
  1. III/1.Praktyczny przewodnik po (nie) konwencjonalnych metodach pozyskiwania kandydatów
   1. III/1.1.Rekruter czy marketer? – Ewolucja roli rekrutera
    1. III/1.1.1.LinkedIn – pokaż się tak, jak chcesz widzieć kandydatów
    2. III/1.1.2.Komunikacja na LinkedIn – wyróżnij się!
   2. III/1.2.Działania EB z pozycji HR-owca
    1. III/1.2.1.Narzędzia aktywnego pozyskiwania kandydatów na stanowiska różnego szczebla w wielu branżach – ujęcie praktyczne
    2. III/1.2.2.Boolean search
    3. III/1.2.3.Dodatkowe narzędzia wyszukiwania
    4. III/1.2.4.LinkedIn Search Tool – szukaj „po imieniu”
    5. III/1.2.5.Rekrutacja na Facebooku
    6. III/1.2.6.Rekrutacja na Twitterze
    7. III/1.2.6.Rekrutacja na stronach MeetUp, Couchsurfing, Stackoverflow
    8. III/1.2.7.Rekrutacja diversity sourcing
    9. III/1.2.8.Nowoczesna psychometria w selekcji i rozwoju
  2. III/2.Rekrutacja zgodna z RODO – jak sprawdzić, czy zabezpieczyliśmy każdy element procesu zgodnie z wytycznymi rozporządzenia
   1. III/2.1.RODO w HR – informacje ogólne
    1. III/2.1.1.Analiza procesów rekrutacyjnych pod kątem RODO
    2. III/2.1.2.Klauzula informacyjna w procesie rekrutacyjnym zgodna z RODO. O czym powinniśmy poinformować kandydatów?
    3. III/2.1.3.Zgody pozyskiwane od kandydatów w trakcie procesu rekrutacyjnego zgodne z wymaganiami RODO
    4. III/2.1.4.System poleceń pracowniczych zgodny z RODO
   2. III/2.2.Wybór narzędzia IT wspierającego rekrutację
 4. Outplacement i offboarding
  1. IV/1.Offboarding – jak skutecznie przejść przez proces i przeprowadzić przez niego pracowników
   1. IV/1.1.Offboarding – realny przebieg i etapy procesu
   2. IV/1.2.Jak komunikować decyzję o rozstaniu zespołowi oraz organizacji?
   3. IV/1.3.Transfer wiedzy – jak nie stracić niezbędnej do dalszego funkcjonowania wiedzy i zadbać o zachowanie ciągłości procesów biznesowych?
 5. Strategia personalna
  1. V/1.Aspekty praktyczne projektowania i wdrażania strategii personalnej
   1. V/1.1.Czy na pewno trzeba budować strategię personalną, skoro mamy rynkową?
   2. V/1.2.Jak rozumieć poszczególne komponenty dobrze zbudowanej strategii?
   3. V/1.3.Misja, wizja, wartości oraz domeny działania firmy – jak przenieść te elementy do strategii personalnej?
   4. V/1.4.„Odkodowanie” strategii biznesowej firmy na potrzeby budowania strategii i substrategii HCM
   5. V/1.5.Zrozumienie procesów biznesowych i kluczowych czynników sukcesu (KCS)
    1. V/1.5.1.Opracowanie strategii personalnej w ścisłym powiązaniu z celami biznesowymi krok po kroku
    2. V/1.5.2.Opracowanie strategii i substrategii HR
    3. V/1.5.3.Opracowanie strategii i substrategii HCM w firmie
    4. V/1.5.4.Analiza poprawności wypracowanych rozwiązań
   6. V/1.6.Operacjonalizacja strategii personalnej – jak z ogólnego dokumentu stworzyć zbiór praktycznych działań
    1. V/1.6.1.Projektowe podejście do wdrażania programów funkcjonalnych w ramach strategii HR
    2. V/1.6.2.Struktura dokumentu przedstawiającego strategię personalną
    3. V/1.6.3.Jak wdrażać wypracowaną strategię HCM?
    4. V/1.6.4.Jak „sprzedać” ludziom nową koncepcję?
    5. V/1.6.5.Jak monitorować realizację strategii HCM?
 6. Trendy HR
  1. VI/1.Praktyka zarządzania projektami HR
   1. VI/1.1.Wprowadzenie do zarządzania projektami
   2. VI.1.2.HR i zarządzanie projektami
   3. VI/1.3.Cykl życia projektu
   4. VI/1.4.Zarządzanie projektami w praktyce
    1. VI/1.4.1.Model zarządzania projektem
    2. VI/1.4.2.Karta projektu
    3. VI/1.4.3.Kluczowe osoby – interesariusze
    4. VI/1.4.4.Komunikacja w projekcie
 7. Prawo pracy w praktyce
  1. VII/1.Praktyczne zagadnienia związane z projektowaniem i wdrożeniem regulaminu pracy w organizacji
   1. VII/1.1.Zasady projektowania i wdrożenia regulaminu pracy
   2. VII/1.2.Regulamin pracy w odniesieniu do pozostałych dokumentów i procesów personalnych funkcjonujących w organizacji
    1. VII/1.2.1.Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy a odpowiedzialność przedsiębiorcy – praktyczne wskazówki
    2. VII/1.2.2.Obowiązki pracodawców niezobowiązanych do wprowadzenia regulaminu pracy
    3. VII/1.2.3.Konsekwencje prawne wynikające z braku posiadania regulaminu pracy w organizacji
    4. VII/1.2.4.Konsultacje z przedstawicielami pracowników – kiedy jest to niezbędny element wprowadzania regulaminu pracy?
   3. VII/1.3.Wskazówki dotyczące projektowania i wdrażania w organizacji regulaminu pracy
    1. VII/1.3.1.Kluczowe elementy, jakie powinny się znaleźć w każdym regulaminie pracy – omówienie praktycznych aspektów na przykładach
    2. VII/1.3.2.Zapisy niedozwolone i zabronione w regulaminie pracy i konsekwencje z tym związane
    3. VII/1.3.3.Tryb ustalenia i wejścia w życie regulaminu pracy – jak to praktycznie zorganizować?
    4. VII/1.3.4.Zasady wprowadzania zmian w obowiązującym regulaminie pracy i informowania o tym pracowników